Махер на колото од Охрид кој здрви 2,3 милиони денари