Варди за омилениот предмет во школо, идолот од детството и клубот во срцето