Стара, па и глупа фора за деконцентрација на играч