Спектаклот со македонските ора кој го видоа над 200 земји