Чиста 5-ка за учениците од V-1 од „Никола Вапцаров“