Едно проблематично задоволство:

Тешко е да се има долга коса