Пред досадните псевдоинтелектуалци, имало „Макарони”