Манекенката од рекламата на „Дав” може и сама да се одбрани