Ако го прогласиш за виновен, не значи дека нема да се омажиш за него