Чекајте, сакате да кажете дека со промена на името не се решија проблемите во образованието???