Деловниот меил на фирмата која зема тендер од 35 милиони евра