Има ли достојни ликови од македонската?

Најпопалените мажи во книжевноста