Маме ни ебавте...

Сега и со листерија нè жигосавте