Тираж на неделни магазини, топ 25 Југославија 1983