Исходот од британските избори во неколку твитови од Гардијан