Што ако некои од најславните режисери беа славни готвачи