Да ти каже тато што ќе правиш секој ден по два пати, а не е миење заби