Кралот што се фрли на целта за прв да ја заврши трката