Ма какви редари има шутка да му правиме за гол во 96-та