Глувонемиот навивач кој 55 години му е верен на клубот од детството