Едина Муса - синоним за убавина и дефиниција на тело