Додавањето на сезоната го има кој друг ако не „кралот“