Приказната за Томас Стракоша

Во 8 во кревет во 9 на тренинг пред магационерите, диско ни на сон