Вакво голчиште во Јемен немало откако им постои земјата