Зошто не кажувате колку е лесно да се поедностави животот?