MasterClass не е превара, ама не значи дека се исплати