„Кукла како мене”, за деца со несекојдневна убавина