Луѓето знаат да бидат ужасно напорни:

И Метрополитен музејот има свој Прометеј без гаќи