Еднаквост ќе имаме кога ќе можеме да изгласаме несредена жена