Полин Боти:

Единствената жена меѓу основачите на британскиот поп арт