Деца, учете си ја химната а ним ќе им ја пееме „ЏеНем, џеНем“