Алекс Попстефанија, Македонецот кој ја сликаше црната дупка