Букер 2019: во финалето книга од 1000 страници и само осум реченици