А од љубов не се бега...

Ти сакаш само да ме ебеш