Купи мерцедес, купи сам

Како да владееш во Македонија?