60-те години Вегета прослави ги креативно - креирај Вегета етикета!