Зошто децата од 70-тите досега требаше да бидат мртви?