Најблиското нешто до епизода на „Опстанок“ што ќе изгледате денес