Тоа што ја лепиш камерата на лаптопот нема многу да ти помогне