Се кладиме дека има полесни начини за перење кола?