Генерацијата што не знае за уцвикување вс. генерацијата цвикатори