Договорот за менување на името, до референдумот и потоа