Таму кај што тргна, не продолжуваш сам, туку продолжуваме сами ние

Боро се прости од Предраг