Манасков се фрли ко Родман, а Борко ја даде преку цел терен