Пат од 30.000 километри за да присуствува на историја