Махериште на колото за 255.000 со Елмас прв стрелец