Филм на поранешна сексуална работничка го побудале Холивуд