Питер Џексон работи на филм составен од снимки од Првата светска војна