Зошто сме толку опседнати да извади лекарско, мислите тоа му е важно на некој од неговите читатели?