Невозможно е името да биде приоритет на новата влада